Samhällsansvar

Samhällsansvar

Örebroandan

ÖSK Futsal hjälper till att möjliggöra Örebroandan genom att bidra med arbetskraft till verksamheten.

Örebroandan är en del av ett riksomfattande projekt, som bedriver spontanidrott under sen kvällstid på fredagar och lördagar.

Det är en helt öppen verksamhet som bedrivs i samarbete med idrottsföreningar i olika geografiska områden i Örebro.

Det är i form av en ”Drive In” verksamhet där målgruppen, ungdomar 13-20 år kan komma spontant och vara med på de aktiviteter som erbjuds. Det är en helt kostnadsfri verksamhet där där ungdomarna ges möjlighet till en vettig sysselsättning och samtidigt får en fysisk stimulans.

Kom som du är, när du vill och kom tillbaka när du själv önskar!

orebroandan.se

Läs mer om Örebroandan här.