Organisation

Organisation

Styrelse

Ordförande: Johan Ivhall
Vice ordförande: Andreas Abrahamsson
Ekonomiansvarig: Birgitta Ivhall
Ledamot: Fredrik Holmquist
Ledamot: Rémy Toro
Ledamot: Andreas Sers
Ledamot: David Eriksson
Ledamot: Andreas Pettersson

Valberedning: Peter Johansson & Tomas Ivhall
Revisorer: Peter Beijer & Anders Pettersson

Personal & Ansvarsområden

Ansvarsområden

Sportsliga & Sportgruppen: Fredrik Holmquist & Johan Ivhall
Marknad- & Partneransvarig: Andreas Sers & Andreas Pettersson
Medlemsansvarig: David Eriksson & Andreas Sers
Eventansvarig: 
Andreas Pettersson & Birgitta Ivhall
Sisu ansvarig: David Eriksson

Marknadsgruppen

Peter Johansson
Felix Schoffa

Sportgruppen

Christoffer Wickman
Tränarna (Mikko & Victor)

Sekretariat

Speaker: Nicklas Leo
Musik: Benny Gill
Timekeeper: Tony Bergman

Webb/ Webb TV

Kommentator:
Expert:
Skribent:
Tobias BW Granberg.

Övrig personal

Anurak
Emelie
Julia
Alice
Ludde