Rapport från ÖSK Futsals årsmöte

Under måndagskvällen höll ÖSK Futsal sitt årsmöte där en ny ordförande och styrelse valdes av närvarande medlemmar. Medlemmarna följde valberedningens förslag vilket innebär att följande personer valdes in i styrelsen.

Ordförande

  • Andreas Sers (1 år)

Ledamöter

  • Johan Ivhall (2 år)
  • Remy Toro (2 år)
  • Måns von Stedingk (2 år)
  • Johan Larson (1 år)
  • Andreas Rasberg (1 år)

Adjungerade

  • Rose-Marie Frebran (1 år)
  • Lars-Peter Alexandersson (1 år)

Till revisorer valde man Peter Beijer och Anders Pettersson.

Till valberedningen valde man Erik Salén & Peter Johansson.

Efter mötet tackades Birgitta Ivhall, Andreas Pettersson, David Eriksson, Andreas Abrahamsson och Fredrik Holmqvist för sina insatser i styrelsen.

Nya styrelsen kommer fördela roller och lägga upp en plan för kommande verksamhetsår inom snar framtid, mer information kommer efter styrelsens första styrelsemöte.